Vjerujemo da su mnogi naši sugrađani čuli za projekt „Kultura svima“ koji provodimo od listopada 2018. godine. Mnogi su od vas i sudjelovali u njegovoj provedbi. U sklopu tog projekta odradili smo brojne aktivnosti i aktivnije se povezali sa zajednicom.

BROSURA baner 1200

Željeli smo u suradnji s vama povećati transparentnost naše ustanove i što učinkovitije iskoristiti ograničene prostorne resurse. Vjerujemo da ćemo u skoroj budućnosti popraviti kvalitetu naših usluga, ali prvenstveno želimo sve dionike na društveno-kulturnoj sceni našeg grada potaknuti na zajednički rad i suradnju na zajedničkim inicijativama kako bi što bolje zadovoljili potrebe zajednice.

U participativnom procesu, kroz intenzivnu suradnju s lokalnim udrugama i građanima, proveli smo analizu stanja i potreba u kulturi i izradili Pravilnik o korištenju javnog prostora POU Hrvatski dom Petrinja.

Bližimo se kraju projekta „Kultura svima“ pa smo pripremili brošuricu kako bi svima ispričali naše iskustvo u tom participativnom procesu i razvijanju lokalnog modela sudioničkog upravljanju u kulturi. Projekt ćemo uskoro završiti, ali brošura ostaje s nama, da nas podsjeća na uspješnu suradnju i projekt s kojom smo kulturu približili svima.

Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Bilo je lijepo surađivati sa svima vama. Neka se tako i nastavi!

naslovnica brosura web