Ako ste aktivni u kulturnom životu grada i želite ga učiniti još bogatijim pozivamo vas da sudjelujete na radionici „Analiza stanja i potreba u kulturi“ koja će se održati 9.2.2019. u prostoru učionice Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja s početkom u 9 sati.

Participativni pristup pruža novi način planiranja i osmišljavanja javnih usluga te također ima i opsežniji povoljan učinak u vidu stvaranja društvenog kapitala putem stimulacije građanskog angažmana.

Radionice će voditi Mirela Despotović iz CCI. Svi zainteresirani se mogu javiti voditeljici projekta Selmi Buljubašić na telefon 044 815 175 ili 044 815 205.

Program radionice možete preuzeti OVDJE

 

 


 

Radionica je dio projekta Kultura svima. Sadržaj poziva i radionice isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda