Ključna tema prvog sastanka fokus grupe koja je formirana u sklopu projekta Kultura svima bila je analiza trenutnog stanja i potreba u kulturi u Petrinji.

fokus 1 sastanak2019 web 4

Sastanak se održao 10. siječnja 2019. u učionici Hrvatskog doma. Na sastanku je sudjelovalo osam od ukupno 11 članova fokus grupe te voditeljica projekta i projektna asistentica. Članovi fokus grupe su predstavnici javnih ustanova u kulturi na području Petrinje, predstavnik gradske uprave i predstavnici civilnog društva, pet partnerskih udruga u projektu.

Na početku sastanka sudionike je pozdravila voditeljica projekta Selma Buljubašić. U nastavku je sastanak vodila Palma Miličević iz Udruge GRAK koja je koordinatorica fokus grupe. Upoznala je prisutne s ulogo fokus grupe u projektu te s planiranim aktivnostima tijekom 2019. godine.

Najveći dio sastanka pripremala se anketa o trenutnom stanju i potrebama u kulturi. Sudionici su aktivno sudjelovali u kreiranju online upitnika koji će uskoro biti javno objavljen na web stranicama Hrvatskog doma, Grada Petrinje, Gradske knjižnice i Portala53.

fokus 1 sastanak2019 web 3

Dogovoreno da se drugi sastanak fokus grupe održi u veljači ili ožujku, kada budu završene akrivnosti vezane za analizu stanja i potreba u kulturi.

fokus 1 sastanak2019 web 2

esf svi web