Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba (tvrtka, organizacija civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog karaktera.

Osoba za kontakt u POU Hrvatski dom Petrinja:

Službenik/ca za informiranje

Jasna Crnković

Telefon: 044/815-205

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.


Zahtjev se podnosi:

- Pisanim putem na adresu:

  POU Hrvatski dom Petrinja
  Matije Gupca 2, 44 250 Petrinja

- Putem elektroničke pošte na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Usmenim putem:

  osobno u POU Hrvatski dom Petrinja svaki radni dano od 8:00 do 14:30 sati

Svaki podnositelj zahtjeva ne mora navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, te nije obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama

POU Hrvatski dom Petrinja će dati u zakonski propisanom roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva. POU Hrvatski dom Petrinja, u skladu sa čl.19. Zakona o pravu na pristup informacijama ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i načinu naplate naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14.)

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.


U zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti i:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije

Rok za odluku o zahtjevu za ponovnu upotrebu informacija iznosi 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.