Petak, 5.7.2019. u 19 sati

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe

 

EDIT POSAVEC

 

"Nadahnuće"

 

Petak, 5.7.2019. u 19 sati

Galerija "Krsto Hegedušić"

 

Edit Posavec, rođena je 1966. u Sisku, živi u Petrinji. Diplomirala je pri Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, na odjelu za dizajn odjeće i tekstila, stekla pedagoško-psihološku izobrazbu na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji, radila je u Petrinji, na likovnom oblikovanju proizvoda izvorne tkalačke djelatnosti, suvenira i u propagandi, sada radi u Upravnom odjelu  za društvene djelatnosti Grada Petrinje kao viši referent za kulturu i programe mladih.

Učesnica je više od 60 skupnih izložbi. Do sada je imala dvadeset i šest samostalnih likovnih izložbi. Učesnica je mnogih likovnih kolonija. Voditeljica je dječjih i likovnih radionica za mlade. Sudionica je mnogih dobrotvornih akcija. Član je "Petriart" likovne udruge u Petrinji, Moslavačkog likovnog kruga, Likovnog društva "Ferdo Rusan", Virje i HDLU – Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb.