U POU Hrvatski dom Petrinja je 19.10.2019. s početkom u 9 ʰ održana 4 ujedino i završna radionica iz ciklusa o participativnom planiranju i provedbi kulturno – umjetničkih projekata i programa. Radionicu je kao i do sada vodila Mirela Despotović iz Centra za civilne inicijative.

Mirela slika1Na radionici se je razgovaralo o dionicima, koja je njihova uloga i utjecaj u projektu. Sudionici na radionici su razradili nekoliko ideja kako bi suradanja dionika sa POU Hrvatski dom Petrinja dovela do maksimalnih učinaka u stvaranju sadržaja u kulturi.

Sudionici su prepoznali neke osnovne tri skupine dionika sa kojim POU može ostvariti vrlo kvalitetnu suradnju, a to su: Turistička zajednica Grada Petrinje, Petrinjski radio i udruge građana.

Radionicama je zadovoljan je i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja Milan Herceg koji je za Petrinjski radio izjavio.

- „Kroz ove radionice smo osluškivali mišljenja naših partnera, odnosno građana i mislim da smo na dobrom tragu da proširimo tu suradnju, bez obzira na to što nam nedostaje suradnje udruga jednih između drugih, nedostaje i više prijedloga i ideja. Nadam se da ćemo oplemeniti rad Hrvatskog doma koji je za sada, na zadovoljstvo građana, dosta popunjen, ali mislim da ćemo i u sljedećem razdoblju pokušati raditi na tom tragu da čim više građana uključimo u rad Hrvatskog doma svojim prijedlozima, idejama, angažiranjem kroz udruge da možemo oplemeniti još više programe u Hrvatskom domu“.

 

KS M4 1200 2

KS M4 1200 3

KS M4 1200 4

KS M4 1200 1

Ravnatelj POU Hrvatski dom Petrinja je sudionike upoznao sa idejama kako vidi budućnost POU Hrvatski dom Petrinja, a to je otvorenost i suradnja sa organizacijama civilnog društva koje djeluju ne samo u kulturi nego i općenito koje svojim radom poboljšavaju i unaprjeđuju život u našem gradu. Ravnatelj je naglasio da se nada da ćemo zajedničkim radom uspjeti kulturnu ponudu u gradu Petrinji podići na višu razinu na opće zadovoljstvo svih građana.

 


Radionica je dio projekta Kultura svima. Sadržaj poziva i radionice isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja.

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda