Pozivamo vas na drugu radionicu iz ciklusa od 4 radionice pod nazivom Participativno planiranje i provedba kulturno-umjetničkih projekata i programa.
Pričajmo o kulturi!
Radionica će se održati 28.09.2019. s početkom u 9 ʰ u POU Hrvatski dom Petrinja u prostoriji učionice POU Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt se provodi u suradnji sa 5 partnera (Građanski aktivizam, Hrvatsko pjevačko društvo "Slavulj" Petrinja, Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Društvo Naša djeca Petrinja).
Cilj radionica je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

PLAN RADA:

9.00 – 10.30   Uvodna riječ i predstavljanje programa rada
                       Definicija projekta i dijelovi projektnog prijedloga
                       Uloga tima u razradi projektne ideje
                       Uloga dionika i analiza dionika
 
10.30 – 11.00 Kratka stanka za kavu i čaj
 
11.00 – 13.00 Analiza rezultata ankete i utvrđenih potreba u Petrinji
                       Rad u skupinama : Analiza problema - stablo problema
                       Analiza ciljeva - stablo ciljeva
 
13.00 – 14.00 Stanka za osvježenje i ručak
 
14.00 – 15.30 Strategija projekta, izrada kriterija
                       Odabir strategije budućih projekata u kulturi
                       Definiranje ciljeva projekta
                       Utvrđivanje pokazatelja i rezultata projekta
 
15.30 – 16.00 Kratka stanka za osvježenje
 
16.00 – 17.00 Izrada plana aktivnosti razrađenih projekata u kulturi
                       Plan potrebnih resursa
                       Financijska projekcija projekata
                       
                       Evaluacija radionice
 
Radionicu će voditi Mirela Despotović iz Centra za civilne inicijative(CCI) Zagreb.
Za vrijeme trajanja radionice osigurano je osvježenje i ručak za sudionike.
 

Radionica je dio projekta Kultura svima. Sadržaj poziva i radionice isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja.

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda