U subotu smo završili cuklus radionica o sudioničkom planiranju i upravljanju. Kroz četiri cjelodnevne radionice sudionicima je pojam sudioničkog upravljanja postao puno jasniji, rekli su mnogi na kraju današnje radionice.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web1

Maštajmo zajedno: Atrij kao prostor prilagođen svima

Sudionici radionice su u grupama radili na svojoj viziji prostora i aktivnostima unutar atrija Hrvatskog doma. Smislili su čitavu paletu novih programa kao što su aktivnosti za umirovljenike koje uključuju kreativne i likovne radionice, društvene igre i razgovaraonice na njima zanimljve teme, popodne su bi se u atriju održavala tematska druženja građana, kazališne i likovne radionice, dok bi večernja ponuda uključivala filmove, glazbena događanja, stand up komediju, plesne večeri, modne revije, karaoke zabave, folklorne večeri i gostovanja raznih umjetnika. Atrij bi u viziji sudionika postao centar kulturnih događanja i omiljeno mjesto za izlaske. U sklopu atrija bi radio i Art cafe, ugostiteljski objekt koji bi osim pića nudio kolače i doručak. Atrij bi ujedno bio i prostor za izložbe, prezentaciju narodnih običaja te prilika za različite međugeneracijske aktivnosti.

Bila je to prilika da pustimo mašti na volju pa smo predložili da atrij dobije pomični audio vizualni krov kako bi ga mogli koristiti cijele godine! Naravno, atrij bi trebao imati i svog voditelja koji će koordinirati sve nabrojane i još mnoge druge aktivnosti.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web2

Sudioničko planiranje sadržaja

Na radionici je naglašeno kako je kod planiranja važno aktivnosti podijeliti u programske cjeline kao što su ples, glazba, kazalište, kreativa, film i sl. Preporuka je da se prigodnim programom obilježavaju važni datumi te organiziraju gostovanja domaćih i stranih umjetnika. Sadržaj treba prilagoditi različitim skupinama građana i razviti "kulturu uključenosti". Građani trebaju biti sustavno uključeni u planiranje i imati razvijen osjećaj vlasništva nad javnom ustanovom u kulturi. Na taj bi se način stvorila strategija razvoja kulture u Petrinji koju su razvili građani, a ne političari.

Lokalnim udrugama treba dati priliku za aktivno sudjelovanje u stvaranju kulturnih programa. Potrebno je uvesti vrjednovanje kvalitete ponuđenog sadržaja kako bi se prato njihov učinak u zajednici.

Komunikacijski kanali

Slab odaziv građana na kulturnim događanjima traži drugačije programe ali također treba razmisliti o komunikacijskoj strategiji. Uz web i društvene mreže treba razmisliti i o drugim alatima za informiranje građana. Jesu li brošure s najavom programa stvar prošlosti? Trebamo li smisliti nova, suvremenija rješenja? Možda bi mobilna aplikacija imala puno veći učinak. Građani bi u svakom trenutku mogli pogledati pregled događanja u Hrvatskom domu i gradu općenito.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web5

Radionicu je vodio Drago Vručinić iz Centra za civilne inicijative Zagreb. I ovog puta je poticao aktivno sudjelovanje predstavnika javnog i civilnog sektora. Također je dao puno dobrih primjera sudioničkog upravljanja.

Potrebno je razviti dijalog i poticati sudjelovanje građana

„Na današnjoj radionici smo zaključili da je potrebno izraditi model uključivanja građana i organizacija civilnog društva koje djeluju na području kulture. Također smo zaključili da komunikacijski kanali koje imamo nisu dostatni, moraju biti puno bolji da bi informacije došle do građana. Trebamo raditi na vrijednostima Doma, a to je multikulturalnost, transparentnost, potrebno je napraviti dugoročni plan za stvaranje programa“, za Petrinjski radio je izavila voditeljica projekta Selma Buljubašić, koja se ujedno zahvalila svim sudionicima današnje radionice na prijedlozima i idejama.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web4

„Pučko otvoreno učilište može biti inicijator stvaranja novih sadržaja i programa. Da bi Pučko otvoreno učilište bio kreativni prostor za utjecaj na građane potrebno je da informacija dođe do građana, potrebno je slušati i osluškivati građane, njihove želje, razviti dijalog, razviti utjecaj građana i poticati sudjelovanje. Zaključili smo da je cilj uključivanje građana kao građana, a ne kao korisnika u kulturne procese. Građani imaju pravo biti saslušani i uključeni u donošenje odluka. Te smo također došli do nekih smjernica za naše buduće djelovanje, a to je bolja informiranost građana o odlukama, izgradnja povjerenja i razumijevanja između civilnih ustanova i javnih ustanova, treba razviti osjećaj odgovornosti i duh zajedništva te trebamo raditi na nekim novim rješenjima i inovacijama na kulturnom polju u našem gradu“, dodaje Buljubašić.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web3

„Ovom prilikom bih htjela najaviti nove četiri radionice na temu planiranja i provedbe kulturno-umjetničkih projekata i programa. Na radionicama će lokalni dionici u kulturi steći znanja i vještine važne za participativnu pripremu i provedbu kulturno-umjetničkih programa. Također će moći naučiti kako se planiraju i provode kampanje i javne manifestacije u zajednici te steći nova znanja potrebna za razvoj poduzetništva u kulturi“, zaključila je Buljubašić.

ks 4 radionica sudionicko 2019 web6

RANIJE ODRŽANE RADIONICE U PROJEKTU KULTURA SVIMA


Radionica je dio projekta Kultura svima. Sadržaj poziva i radionice isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda