Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj započinje s radom u travnju 2009. godine na inicijativu Vijeća za prevenciju Grada Petrinje uslijed značajno povećane prevalencije psihosocijalnih problema i poremećaja kod djece i adolescenata.

Sukladno najsuvremenijim znanstvenim spoznajama savjetovalište biva smješteno u „neutralnu“ i ne-kliničku ustanovu kako bi se izbjegla dodatna stigmatizacija i negativni predznak kod osoba koje traže stručnu pomoći. S obzirom na kompatibilnost i sinergiju djelatnosti i sadržaja te idealnih prostornih uvjeta i lokaciju u samom središtu grada Savjetovalište postaje dio Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja. Savjetovališta djeluje sa jednim zaposlenim psihologom prof. Arminom Hadžićem. Prof. Hadžić je dodatno educiran iz Racionalno-emocionalno bihevioralne terapije (REBT) na Affilieted Training Center of Albert Ellis Institute DIREKT, Würzburg, Njemačka, komplementarne zdravstvene skupine predmeta na Paracelsus Heilpraktikerschule Würzburg, Njemačka, Psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, „Mindfulness“-usmjerenog pristupa i joge te ima njemačku psihoterapijsku dozvolu prema HPG-u. Dodatno je educiran i ovlašten za korištenje psihodijagnostičkih mjernih instrumenata poput WISC-IV, MMPI-2, PAI, RTČ. Prof. Hadžić redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim usvršavanjima, edukacijama i kongresima na kojima predstavlja rad i aktivnosti kao i rezultate istraživanja Savjetovališta široj stručnoj i akademskoj javnosti. Prof. Hadžić član je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i Društva psihologa Sisačko-moslavačke županije. Prof. Hadžić je voditelj i izvoditelj svih edukativno-preventivnih programa, psihološko-savjetodavnih tretmana, psiholoških testiranja te projektnih aktivnosti. Programi i aktivnosti Savjetovališta usklađeni su s europskim i nacionalnim strategijama i programima. Savjetovalište je razvio kvalitetnu mrežu suradnje sa ustanovama u zdravstvu, odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, udrugama te lokalnom/regionalnom upravom.

Usluge savjetovališta

Usluge Savjetovališta su besplatne i brzo dostupne (bez uputnice, dugih lista čekanja, neposredno i neformalno) te ih mogu koristiti svi građani bez obzira na dob. Savjetovalište provodi:

  • Individualno savjetovanje za djecu, mlade i odrasle
  • Partnersko-bračno savjetovanje
  • Obiteljsko savjetovanje
  • Telefonsko i online savjetovanje
  • Grupne radionice za djecu, mlade i roditelje
  • Psihosocijalni tretman maloljetnih počinitelja kaznenih djela
  • Psihološka testiranja
  • Predavanja, edukacije, tribine, okrugle stolove i radionice
  • Edukativno-preventivne programe: Školu zdravlja, Školu nenasilja te Školu Ne-ovisnosti

Stručnjaci su na sljedeći način ocijenili rad Savjetovališta:

Rad Armina Hadžića u Savjetovalištu prepoznajem kao pionirski napor uvođenja stručnog rada i psihologije kao struke u rješavanje problema i podizanje kvalitete života, prije svega mladih kao najosjetljivijeg dijela populacije. Pristup koji Armin Hadžić gradi u Savjetovalištu dragocjen je i zbog načina rada…

(Pavica Matijević, dipl. psiholog, predsjednica Društva psihologa SMŽ ,Voditeljica Psihološkog savjetovališta centra za stradalnike Domovinskog rata SMŽ).