''Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja'' u izvedbi dramskog studija Petrinjski akordi:

Režija: Gordana Šelendić

hamlet u mrdusi donjojScenografija: Valentino Valent

Tonska obrada: Miroslav Sačer

Vrijeme trajanja: 60 minuta

Uloge:

Mato Bukarica – Tomislav Dunđer

Mile Puljiza – Juraj Bjelac

Anđe – Tea Harčević

Mare Miš (Majkača) – Leda Kaurinović

Joco Škokić – Nikola Grahovac

Andro Škunca – Ivan Genc

Šimurina – Jozo Vučković

Seljaci – Sven Kosić Toljan, Bojan Vuić, Leon Ilijević, Ante Pešik, Alen Pavličević, Laura Miketin

Mačak – Filip Gajšek

 

O predstavi:

Dramski studio ''Petrinjski akordi'' izvodi predstavu prema istoimenoj drami Ive Brešana, jednog od središnjih osobnosti suvremene hrvatske dramske književnosti. Obzirom da se drama gradi na suprotstavljanju oprečnih svjetova i vremena, a komični prizori, popraćeni snažnim satiričkim prizvucima koji proizlaze iz odluke političkog rukovodstva zabitnog sela u Dalmatinskoj zagori da mjesni učitelj sa seljacima, zbog 'kulturnog uzdizanja', uvježba Shakespeareovog Hamleta, osnovni sadržaj ove groteskne tragedije, po većini parametara odgovara vremenu u kojem trenutno živimo, te je fabula prevedena u formu kazališne predstave s aluzijama na dnevnu politiku. Režija Gordane Šelendić koristi formu tetra u teatru, izvodi još jednu novu stvarnost iz starog predloška te slijedi istovjetan Brešanov senzibilitet u 'prevođenju' drame u suvremene i specifične konstelacije glumačkog postava, aktualnog stanja u državi, a sve kroz sveprisutan crni humor i satiru.

Program dramskog studija Petrinjski akordi sufinanciralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.